درباره ما

ما یک گروه کوچک خارج از کشور ایران و تحت مدیریت دکتر حمیدرضا نمازی میباشیم.

همه اعضای گروه ما دارای مدرک دکتری از دانشگاههای خارجی از کشور و به